فکر می کنید اگر ماه پیدا نشد جمعه هم ماه رمضان  است یا نه؟نظر شما.