طرز صدا کردن من، زمانی که غذا آماده است :


تخم مرغ :

عزیزم الهی مادر فدات بشه بیا غدا حاضره ...


😊کوکو :

عزیزم غذا آماده است ...


😊خورشت :

بیا دیگه غذا یخ کرد ...


😔 مرغ :

ما الان میخوریم جمع میکنیم ها ... اومدی اومدی !!


😳 کباب :

اصن صدا نمیکنن !!!

بعد میگن هرچی صدا کردیم نیومدی !!!