اگر شما ذاتا انسان با کلاسی هستید که هیچ! در غیر این صورت باید از هر فرصتی برای نشان دادن این موضوع استفاده کنید. شاید باورتان نشود، ولی شما می‌توانید از جراحت خود نیز برای کلاس گذاشتن استفاده کنید. فقط کافیست جوابهای زیر را با اندکی قیافه موجّه بیان کنید:

* اگر شست پای شما زیر اجاق گاز گیر کرده و شما آن را باندپیچی کرده‌اید، هر گاه علت آن را از شما جویا شدند باید جواب دهید:

موقع تکان دادن پیانوی بابام، پام مونده زیرش!

* اگر صورت شما بر اثر جوشکاری، زیر آفتاب سوخته باید بگویید:

از اسکی آخر هفته نمی‌تونم بگذرم!

* اگر به خاطر تک‌چرخ زدن با موتور ‹‹براوو›› توی کوچه به زمین خورده‌اید در جواب باید بگویید:

با موتور هزار داداشم تو جاده چالوس تصادف کردیم!

* اگر انگشت دست شما به ماهیتابه پیازداغ چسبیده علت آن را چنین بیان کنید:

دیشب با قهوه جوش اینجوری شد.

* اگر بر اثر ضربه چکش ناخن شما شکسته باید بگویید:

ناخنم به سیم گیتارم گیر کرده!

* اگر بر اثر زد و خورد در صف روغن کوپنی زیر چشم شما کبود شده جوابتان این باشد:

چند روز پیش توپ تنیس به صورتم خورد!

* اگر صورت شما بر اثر خوردن خرما و چای و شیرینی، مملو از جوش شده علتش را چنین وانمود کنید:

خواهرم از هلند، شکلات زیادی آورده!

* اگر مینی بوس شما در جاده خاکی چپ کرد و حسابی مجروح شدید، با حالتی عصبانی بگویید:

پس الکی می‌گن زانتیا ایربگ داره!