خواهر شوهر ماهه

چشم وابروش سیاهه😌

خواهرشوهر عزیزه😚 

خوبی ازش میریزه☺

خواهرشوهر بهترینه😍

فرشته روی زمینه👌

خواهرشوهر خوشگله😍

جاش همیشه توی دله❤

خواهرشوهرجای خواهر👭

به دردت میخوره آخر😄

بیایید ای بچه ها😀

کناربگذاریم کینه ها💞

هرکی خواهرشوهر نداره😔

یک چیز تو زندگیش کم داره😪

چه دوست مهربانیست👭

همیشه همراه توست👭

همیشه درهمه حال😃

دلسوز و دلدار توست💞

پس چرا با دشمنی😡

قلبشو تو میشکنی💔

بعد از خدا و پیامبر🌼

بعد از شوهر و فرزند👪

تو ای رفیق دلت را💓

به خاندان شوهرببند💝

تومثل آیینه باش✨

زلال و بی کینه باش💖

اینقدر بکن توخوبی🎁🙋🙆

تا در دلش جابکوبی💞

خواهرشوهر رو عشقه😍

گل باغ بهشته🌺🌻

میگن بفرسی برا خواهر شوهر شام دعوت میشی