بی سوادان قرن ۲۱ 
کسانی نیستند که
نمی توانند بخوانند و بنویسند ،
بلکه کسانی هستند که
نمی توانند
آموخته های کهنه را دور بریزند
و دوباره بیاموزند …
 الوین تافلر

* * * * * * * * * * * * * * *

 نعره هیچ شیری
خانه چوبی مرا خراب نمی کند،
من از سکوت موریانه ها میترسم.

* * * * * * * * * * * * * * *

 به شخصیت خود…..
 بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید...
 زیرا شخصیت شما…
 جوهر وجود شماست...
 و آبرویتان…
 تصورات دیگران
 نسبت به شما است

* * * * * * * * * * * * * * *

 باران که میبارد
 همه پرندها به دنبال سرپناهند
 اما عقاب
 برای اجتناب از خیس شدن
 بالاتراز ابرهاپرواز میکند
 این دیدگاه است که
 تفاوت را خلق میکند…

* * * * * * * * * * * * * * *

گورستان ها پر از افرادی است که
روزی گمان می کردن که...
چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد

* * * * * * * * * * * * * * *

یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند
و ذره ای از نورش کاسته نشود …

* * * * * * * * * * * * * * *

مشکل فکر های بسته
این است که
دهانشان پیوسته باز است . . .

* * * * * * * * * * * * * * *

 روزی برای بعضی آدم ها
 تنها یک خاطره خواهید بود…
 تلاش کنید که
 لااقل خاطره ای خوش باشید…

* * * * * * * * * * * * * * *

 تنها دو گروه نمى توانند
 افکار خود را عوض کنند:
 دیوانگان تیمارستان
 و مردگان گورستان.
 “وین دایر”

* * * * * * * * * * * * * * *

 کـــــــــــم بــاش
 از کم بودنت نتــــــــرس
 اونی که اگـه کم باشی
 ولــــــــت میکنه،
 همونه که اگه زیـــاد باشی
 حیف و میلت میکنه . . .

* * * * * * * * * * * * * * *

یک درخت
هرچقدر هم که بزرگ باشد
با یک دانه آغاز میشود،
طولانی ترین سفرها با اولین قدم.
 (لائوتسه) 

* * * * * * * * * * * * * * *

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،
دو دل دارنــــــــد ؛
دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد
و پنهـــــــــــــــان است
و دلـــــــــــــــى که میخندد
و آشکـــــــــــــــار است.

* * * * * * * * * * * * * * *

 در مسابقه بین شیر و آهو،
 بسیاری از آهوها برنده می شوند.
 چون شیر برای غذا می دود
 و آهو برای زندگی.
 پس:
 ” هدف مهم تر از نیاز است “

* * * * * * * * * * * * * * *

زمانیکه خاطره هایتان
از امیدهایتان قوی تر شدند ،
روزگار افولتان در راه است . . . 

* * * * * * * * * * * * * * *

برخی آدمها به یک دلیل
از مسیر زندگی ما می گذرند
به ما درسهایی بیاموزند
که اگر می ماندند
هرگز یاد نمی گرفتیم

* * * * * * * * * * * * * * *

اگر میخواهی دروغی نشنوی ،
اصراری برای شنیدن حقیقت مکن

* * * * * * * * * * * * * * *

بعضی آدم ها
مثل عکس ها می مونند:
زیاد بزرگشون کنی ،
کیفیتشون میاد پایین!

* * * * * * * * * * * * * * *

کسانی که
پشت سرتان حرف می زنند ،
دقیقا به همانجا تعلق دارند ؛
پشت سرتان!

* * * * * * * * * * * * * * *

چارلی چاپلین میگوید:
پس از سالها فقر
به ثروت و شهرت رسیدم
و در کهنسالی آموختم
با پول
میشود خانه خرید ولی آشیانه نه!/
رختخواب خرید ولی خواب نه! /
ساعت خرید ولی زمان نه! /
مقام خرید ولی احترام نه! /
کتاب خرید ولی دانش نه! /
آدم میشه خرید ولی دل نه! /
اما افسوس دیر فهمیدم!!!

* * * * * * * * * * * * * * *

وقتی به یکی
زیادی تو زندگیت اهمیت بدی ؛
اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی

 به همین راحتی …

* * * * * * * * * * * * * * *

تو رابطتون سنگ بندازین
تا متوجه عمقش بشین 

* * * * * * * * * * * * * * *

 به اندازه ی باورهای هر کسی ؛
 با او حرف بزن ….
 بیشتر که بگویی ،
 تو را احمق فرض خواهد کرد…!!!

* * * * * * * * * * * * * * *

اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید،
آن شخص را احمق فرض نکنید.
بلکه بدانید او خیلی بیشتر از انچه لیاقت داشته اید
به شما اعتماد کرده است...