مطالب طنز وخنده دار-خوارزم

برای یاد گرفتن انچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم حال که پیر شدم دانستم برای انچه که می دانم وبرای به پا کردنش احتیاج به جوانی دارم.

تا حالا بچه جوجه تیغی دیده بودین؟

نظر حتما یادتون نره.


 • ۲ پسندیدم
 • ۱ نظر
  • سجاد داوری
  • شنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۷

  روستای بده ها فک کنم از روستاهای تایلنده

  نظر حتما یادتون نره.


 • ۱ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • سجاد داوری
  • شنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۷

  مهربونیت قشنگه والا ️

  نظر حتما یادتون نره.


 • ۲ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • سجاد داوری
  • شنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۷

  ژست بعضیا تو ماشین وقتی با عشقشون میرن شمال

  نظر حتما یادتون نره.


 • ۱ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • سجاد داوری
  • شنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۷

  درخت متفکر، درختی عجیب در ایتالیا بشکل صورت انسان!

  نظر حتما یادتون نره.


 • ۱ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • سجاد داوری
  • شنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۷

  کالباس خودمی

  نظر حتما یادتون نره.


 • ۲ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • سجاد داوری
  • شنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۷

  چت با نامحرم به جز من حرام است

  نظر حتما یادتون نره.


 • ۱ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • سجاد داوری
  • شنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۷

  دیگه زدم به سیم آخر

  نظر حتما یادتون نره.

 • ۲ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • سجاد داوری
  • شنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۷

  حاصل ازدواج باب اسفنجیو اختاپوس

  نظر حتما یادتون نره.

 • ۱ پسندیدم
 • ۳ نظر
  • سجاد داوری
  • شنبه ۲۲ ارديبهشت ۹۷

  بالکن خونه یعنی این..

  نظر حتما یادتون نره.


 • ۸ پسندیدم
 • ۷ نظر
  • سجاد داوری
  • جمعه ۲۱ ارديبهشت ۹۷