چند تا نصیحت مهم و خوشمزه


تو زندگیت مثه قیمه نذری باش که دیگران برای بدست آوردنت از جون و دل مایه بذارن


😋تو زندگیت مثه فسنجون باش که هر کسی وسعش نرسه بخورتت


😋تو زندگیت مثه نیمرو باش نه املت که واسه خودت دوست داشته باشن نه گوجت


😋تو زندگیت مثه پیاز باش که حتی در حال خورد شدنم اونقدر قویه که اشک همرو در میاره


😋تو زندگیت مثه خیار باش هر وقت خوبی کردی یه تلخیم بکن که پرو نشن


😋تو زندگیت مثه آبگوشت باش که با سیلی صورتش سرخ نگه داشته همش نخود و لوبیاس ولی اسمش آبگوشت نه آب نخود


😋تو زندگیت مثه پشمک باش که بر خلاف اسمش خیلی خوشمزه ونرمه


😋تو زندگیت مثه انار باش همیشه در هر شرایطی نظم و دیسیپلین داشته باش


😋تو زندگیت مثه قرمه سبزی باش که بوی حضورت همه جا رو پر کنه


همیشه خوشمزه باشید😋