داداشم توی دستشوئی بود

 اذان دادن...

بعد مامانمم گفت:

به داداشت بگو چیزی اون تو نخوره اذانو دادن !!!

من Ö

داداشم  0_0

اذان صبح به افق تهران  T_T


.پ.ن:باشگاه بدنسازی تصویب شد ^_*

دست جییییییییییغ هورااااااااااااااااااااا