ماه های تولد

 فروردین: چشم قشنگ 

 اردیبهشت: تو دل برو 

 خرداد: تک وخاص 

 تیر:زیبا 

 مرداد:عالی 

 شهریور: جیگر 

مهر : با نمک 

آبان: خوشگل

 آذر:تو دل برو 

 دی: بی نظیر 

 بهمن : ماه شب چارده 

اسفند: گوگولی