سفید : شاد و سرزنده

قرمز : عاشق

صورتی : احساسی

سبز : پر انرژی

نارنجی : باوفا

آبی : آروم و با حوصله

مشکی : افسرده و درون گرا

قهوه ای : ر ی د ی بدبخ خودت خبر نداریآرام