تو تلویزیون های خارجی  گوشیای آیفون

و سامسونگ و  این چیزا تبلیغ میکنن ,

حالا تو ایران :

بچین بچین بچین بچین نچین نچین ن ن ن اونو اصلا نچین بچین بچین ,

کشور نیس که دیوونه خونس ! ! !