استاد:دروغ خوبه یا بد


دانشجو : بستگی داره به شرایط!


استاد با لبخند: اما من میگم دروغ دروغه!توی هرشرایطی!


یادتون باشه همیشه حقیقت وراست بهتره ! اگه کاراشتباهی کردی یا حتی بدترین کار راست بگو...


 فوقش اینه بعدا علتشو توضیح میدی اگه ادم موندن باشه که قبول میکنه و باهم شرایط و اوکی میکنید


اگرم از اون دسته باشه که توی یه برهه ی زمانی خودشو بزور تو زندگیت جا کرده باشه


وباعث تو یپذیریش  که بهونه دستش میاد و با هزارتا دلیل بی مورد میزاره و میره !


تو میمونی و باوری که خراب شد!


اما دنیایی تجربه ی یا ارزش به دست میاری !


دمت گرم دکتراحمدی عزیز!