خطا اگر ندانسته انجام شود اشتباه است و اگر دانسته، تبهکاری است. برتولت برشت
درباره آدم ها از سوالاتی که می پرسند قضاوت کن نه از جواب هایی که می دهند. ولتر
نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته کننده نباشی. هیلزهام
لحظه هایت را با کسی سر کن که در نبودنش خاطراتش خلوتت را زیبا کند. ویلیام شکسپیر
جامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناک است. سایمن استرانسکی
بزرگ ترین درسی که تاریخ به ما می دهد این است که هیچ کس از تاریخ درس نگرفته است.هگل
مرگت درست از لحظه ای آغاز می شود که در برابر آن چه مهم است، سکوت کنی. مارتین لوترکینگ
 این یک قاعده کلی است که همه مردان برجسته، عوامل برتری خود را از مادرانشان به ارث می‌برند. ژول میشله