علم بهتر است یا ثروت؟

 

حکیمی درجمع مریدانش نشسته بود ....


یکی از شاگردان از وی پرسید: استاد علم بهتراست یا ثروت؟

 

حکیم بی‌درنگ شمشیری بیرون آورد و مانند جومونگ شاگرد بخت برگشته را


به سه قسمت نامساوی تقسیم نمود و گفت:

 

سال‌هاست که دیگر هیچ احمقی بین دوراهی علم و ثروت گیر نمیکند!!!


مریدان دیگر درحالیکه انگشت حیرت به دندان گرفته و لرزش تمام وجودشان را فرا گرفته بود گفتند:

 

ای حکیم ما را دلیلی عیان ساز تا جان فدا کنیم!!!

 

حکیم گفت: در جوانی مرا دوستی بود که باهم به مکتب می‌رفتیم


دوستم ترک تحصیل کرد و من معلم مکتب شدم ........

 

حالا او پورشه دارد، من پوشه......!


او اوراق مشارکت دارد و من اوراق امتحانی.....!!

 

او عینک آفتابی، من عینک ته استکانی.....!!!

 

او بیمه‌ی زندگانی، من بیمه ی خدمات درمانی.....!!!!

 

او سکه و ارز، من سکته و قرض......!!!!!

 

سخنان حکیم چون بدین جا رسید مریدان نعره‌ای جانسوز زدند

 

و راهی کلاسهای آموزش اختلاس گشتند........!!!!!

 

باشد که شما را پندی آموخته و به درد حکیم گرفتار نیایید.....!!