‏آقا تهران به مشهد = ۱۰۰۰ کیلومتر

‏مشهد به تهران = ۱۰۰۰ کیلومتر


‏طبقه اول تا هفتم = ۷ طبقه

‏طبقه هفتم تا اول = ۷ طبقه


‏شنبه تا پنج شنبه = ۵ روز

‏پنج شنبه تا شنبه = ۲ روز

‏آخه چرا اینجوریه ؟؟؟😂😐