اصفهان

عااااافیت باشه عزیزم


قم

خیره، انشالله حاج خانم


تهران

عافیت باشه گلم، سرما خوردى🙃


شیراز 

عشقم چه حوصله ای داری عطسه میکنی🙄


مشهد:

مررررگ! هول کردوم! خاک به سرت بره الهی! تیر به جیگرت بخوووره!!!😑😂😚