ماشین های خارجی اصلا خوب نیستن 


چون آدم وقتی پشتش میشینه ممکنه خدارو فراموش کنه 
ولی تو ماشین های ایرانی همش به فکر خدا هستی، مثل 

خدا کنه آتیش نگیره 😃

خدا کنه لاستیکش نترکه 

خدا کنه چپ نکنم 

خدا کنه ترمزش بگیره 

خدا کنه نزنم به یه حیوون ماشین داغون بشه کلا فضاش معنویه 😂😂


پراید که دیگه انگار تو حرمی دم به دیقه صلوات