1 . در پشت سر یه دوچرخه سوار در حال رانندگی هستید ،قصد گردش به راست دارید ، چکار میکنید ؟
الف) سرمون رو از شیشه میاریم بیرون میگیم هوووو یره مگه کوری برو اونور دیگه .
ب) به موازات دوچرخه سوار حرکت میکنیم و یه هو میپیچیم جلوش تا حالش گرفته شه.
ج) پشت سرش یه بوق خفن میزنیم تا هُل شه و بخوره زمین و بعد از روش رد میشید طوری که مخش بپاشه بیرون
د) با ماشین میکوبیم بهش تا بیفته زمین و بعد از رو مخش رد میشیم .

2 . از یه خیابان فرعی میخواهید وارد خیابان اصلی شوید. چرا باید بیش از همه مواظب موتور سیکلت سوارها باشید ؟
الف) چون همینجوری سرشون رو میندازن پایین میان تو تقاطع .
ب) چون سهمیه بنزینشون کمتره و گناه دارن .
ج) چون خیلی کوچیک هستند و ما ریز میبینیمشون .
د) ممکنه موتور پلیس باشه ، بعد آب بیار و حوض خالی کن.

3 . در کدام محل است که نباید پارک کنید ؟
الف) پارکینگ طبقاتی رایگان الماس شهر .
ب) پارکینگ عمومی پارک ملت .
ج) دم در خونه مادر زن.
د )دم در خونه مادر شوهر.

4 . خط ممتد دوگانه به چه معناست؟
الف) برای تاکید اینکه دو خط موازی هیچوقت به هم نمیرسن.
ب) به معنی اینکه باید این دو خط رو بگیری همینجوری بری .
ج )یعنی اینکه دور زدن ممنوع ولی… یه دفعه میتونید دور بزنید که حال همه گرفته بشه .
د) یعنی موش تو سوراخ نمیرفت وقتی میرفت جمعه میرفت.

5 . وقتی چراغ زرد رو دیدید باید چه کار کنید؟
الف) اگر حتی 1 ثانیه هم مونده تا چراغ قرمز بشه گازشو بگیرید و برید.
ب )اول یواش برید بعد که دیدید کسی حواسش نیست بازم گازش رو بگیرید و برید.
ج) یعنی چیزی دیگه به اتمام کارت سوختت نمونده..براتون متاسفم
د) هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه پس با خیال راحت گازتون رو تا ته بگیرید و برید.

6 . این تابلو به معناست ؟
الف) یعنی جاده خودشو لوس کرده و دو رگه اس.
ب) یعنی جاده مار دارد…..مار هم موش تو سولاخ نمیرفت.
ج) یعنی همچین ترمز کنید که خط لاستیکاتون بیفته
د) یعنی هر چه قدر عشقته لایی بکش!

7 . این تابلو به چه معناست ؟
الف) یعنی…اووووه …بیخیال !
ب) یعنی….اَ اَ اَ اَ اَ ….ایول بابا !
ج )یعنی….ها ا ا ا ا …..! 
د) یعنی …..چ……ی ؟! جون من راس میگی!

8 . این تابلو به چه معناست ؟
الف) ابومسلم سرور پرسپولیسه
ب) پرسپولیس سرور ابومسلمه
ج )فقط تیم ملی
د) هیچ کدوم…فقط کریم باقری!

9 . به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد را باید انجام بدید ؟
الف) مثل زنها جیغ میکشید و از پنجره میپرید بیرون….
ب) خونسردیتون رو حفظ میکنید و بوسیله یه ستون ماشین رو متوقف میکنید( یعنی خودتونو میکوبید به ستون)
ج) فرمون رو بچسبید و ول نکنید تا ماشین مثل بچه آدم خودش وایسته.
د) چشماتون رو میبندید و به خدا توکل میکنید!

10 . در حال نزدیک شدن به خط کشی عابر پیاده هستید . عابرین منتظرند تا عبور کنند.چه مواردی را باید انجام دهید ؟
الف) بیخیال عابر بابا….عابر کیلو چنده .بزن برو..
ب )با همون سرعت یه دفعه از بغلشون رد میشید تا بترسند و شما حالشو ببرید.
ج) اگه دیدید خیلی پرروین، میاید پایین و بعد از چند تا ناسزا بارشون کردن ، تا جایی که میخورن میزنینشون.
د) از کنارشون با سرعت رد میشید و بهشون میگید : ..{….}…!