فروردین : اینا خدای مد و فشن هستن،هرچی بپوشن مد میشه😍


➿ اردیبهشت : خیلی خوشگل وخوش استیل هر چی بپوشن بهشون میاد بس که خوش تیپ و خوش استیل هستن😄


➿ خرداد : بدک نیستن اگه جو بگیردشون قشنگ میپوشن😃


➿ تیر : چهره ی عالی دارن ،تیریا اوج جذابیتن ،خدای احساس و الهه ی تیپ هستن


➿ مرداد : به معنای واقعی مانکن هستن و توی تیپ زدن فوق العاده ان


➿ شهریور : بانمک و خوش تیپ بس که خشکل هستن


➿ مهر :مهریا اوج خوشتیپیشون شلوار کردی سیاه با تیشرت قرمزه


➿ آبان : از بس خودشون خشکل هستن گونی هم بپوشن بهشون میاد😋


➿ آذر : اینها گاهی فوق العاده خوش تیب گاهی هم راحتن.ولی بعد مردادیها نهایت تیپن.😉


➿ دی : تیپشونم مثل قیافشون افتضاحه،هرچی به دستشون برسه میپوشن😝


➿ بهمن : واویلا اینها از کودکیشون خوش تیپ بودن و هستن اصلا تیپ تو زاتشونه☺️


➿ اسفند : خوش به حال همسراشون اینها هیچ وقت لباس زشت نمیپوشن همیشه به روز هستن😉