بچه ها کم کم داره اینترنتم تموم میشه و دیگر نمی توانم به سایت مراجعه کنم ویک ماه دیگر اینترنتم رو شارژ می کنم حتما به سایتم مراجعه کنید و بعد از یک ماه خبرهای خوبی در راه است و مطلب های خنده دار می گذارم لطفا وب من رو دنبال کنید در پناه حق خدا نگهدارتون.......شاید هم وبم رو حذف کنم نظر بدهی اگر نظر و لایک ها بالا بود سایتم رو حذف نمی کنی این واقعیه