دخل و خرج جوری شده که،

خرج نکرده 
دخلت اومده ...!👌🏻👌🏻👌🏻

من واقعا نمیدونم ...
وقتی پیر شدم ،
از جوونیام چی واسه نوه هام
تعریف کنم ،
اینقدر که توی این مملکت 
همه چی داغونه

یک عده آدم هستند

که میفهمن که نفهمن!
اما نمیفهمن که میفهمیم نفهمن...!
به این جور آدما باید گفت؛
من دستم بنده 
5 دقیقه احترام خودت و نگه دار!

تو ایران روی دو چیز 
نمیشه حساب کرد!

١. شیرِ گرم و سرد دستشویی
٢. وعده های مسئولین

‏اصحاب ڪهف 300 سال خوابیدن تورم و احساس نڪردن... 
ما یه شب میخوابیم فرداش 30%رفته رو همه چی ڪف میڪنیم؛ 
اصحاب ڪف ماییم...!برگرفته شده از good-life.blog.ir