برای دانلود قالب به ادامه مطلب مطلب مراجعه کنید.

قالب زیبای موزیک زرد

برای دریافت کد ساختار قالب فعلی اینجا  را کلیک کنید.

برای دریافت کدcssقالب فعلیاینجا را کلیک کنید.

قالب زیبای تسلیم شدن

Image result for ‫یک مرد‬‎


برای دریافت قالب اینجا را کلیک کنید

توضیحات:برای بهتر روند شدنcssروپاک کنید.


قالب زیبای غروب

Image result for ‫یک مرد‬‎

 برای دریافت قالباینجا را کلیک کنید.

توضیحات:برای بهتر روند شدنcssروپاک کنید.

 

قالب زیبای محرم

برای دریافت اینجا را کلیک کنید

توضیحات:برای بهتر روند شدنcssروپاک کنید.


منتظر نظرات خوبتون هستیم.