از کسانی که ما را در این سایت یاری کردند بسیار متشکرم که بالاخره 200 تایی شدیم از کسانی مانند محمد راد..* استاد بزرگ ..*محسن ارما ..*ح. شریفی..*پســـــــــــــر روزگــــــــــار.*دنیای کامپیوتربازم متشکرم به سایت ما خیلی سر بزنید و من را پیوند کنید.

منتظر نظرات خوب و دلگرم شما خواهم بود.