آخرین کلمات یک الکتریسین : خوب حالا روشنش کن…
آخرین کلمات یک انسان عصر حجر: فکر می‌کنی توی این غارچیه؟آخرین کلمات یک بند‌باز: نمی‌دونم چرا چشمام سیاهی میره…آخرین کلمات یک بیمار: مطمئنید که این آمپول بی‌خطره؟آخرین کلمات یک پزشک: راستش تشخیص اولیه‌ام صحیح نبود. بیماریتون لاعلاجه…آخرین کلمات یک پلیس: شیش بار شلیک کرده، دیگه گلوله ندارهآخرین کلمات یک جلاد: ای بابا، باز تیغهء گیوتین گیرکرد…آخرین کلمات یک جهانگرد در آمازون: این نوع مار رو می‌‌شناسم،سمی نیست… 


آخرین کلمات یک چترباز: پس چترم کو؟آخرین کلمات یک خبرنگار: بله، سیل داره به طرفمون میاد…آخرین کلمات یک خون‌آشام: نه بابا خورشید یه ساعت دیگه طلوعمیکنه!آخرین کلمات یک داور فوتبال: نه‌خیر آفساید نبود!آخرین کلمات یک دربان: مگه از روی نعش من رد بشی…


آخرین کلمات یک دوچرخه سوار: نخیر تقدم با منه!آخرین کلمات یک دیوانه: من یه پرنده‌ام! آخرین کلمات یک شکارچی: مامانت کجاست کوچولو؟آخرین کلمات یک غواص: نه این طرفها کوسه وجود نداره…آخرین کلمات یک فضانورد : برای یک ربع دیگه هوا دارم…آخرین کلمات یک قصاب: اون چاقو بزرگه رو بنداز ببینم… 


آخرین کلمات یک قهرمان: کمک نمی‌خواهم، همهء شان سه نفرند…
آخرین کلمات یک کارآگاه خصوصی: قضیه روشنه، قاتل شماهستید! آخرین کلمات یک کامپیوتر: هارددیسک پاک شده است…آخرین کلمات یک گروگان: من که می‌دونم تو عرضهء شلیک کردننداری… آخرین کلمات یک متخصص آزمایشگاه: این آزمایش کاملاً بی‌خطره…آخرین کلمات یک متخصص خنثی کردن بمب: این سیم آخری رو که قطعکنم تمومه…آخرین کلمات یک معلم رانندگی: نگه دار! چراغ قرمزه! آخرین کلمات یک ملوان:من چه می‌دانستم که باید شنا بلدباشم؟آخرین کلمات یک ملوان زیردریایی: من عادت ندارم با پنجره بستهبخوابم…آخرین کلمات یک سرباز تحت آموزش هنگام پرتاب نارنجک: گفتی تاچند بشمرم؟


آخرین کلمات یک خلبان: ببینم چرخ‌ها باز شدند یا نه؟