🔹دختر جوانی از مکزیک برای یک مأموریت اداری چندماهه به آرژانتین منتقل شد️


🔸پس از دو ماه، نامه ای از نامزد مکزیکی خود دریافت می کند💌


🔹مضمون نامه این بود : لورای عزیز، متأسفانه دیگر نمی توانم به این رابطه از راه دور ادامه بدهم و می دانم که نه تو و نه من شایسته این وضع نیستیم. من را ببخش و عکسی که به تو داده بودم برایم پس بفرست!

با عشق : رابرت💕


🔸دختر جوان رنجیده خاطر از رفتار مرد، از همه همکاران و دوستانش خواست که عکسی از نامزد، برادر، پسرعمو، پسردایی... خودشان به او قرض بدهند و همه آن عکس ها را با عکس رابرت، نامزد بی وفایش، در یک پاکت گذاشته و همراه با یادداشتی برایش پست میکند🖼


🔹مضمون نامه این بود: رابرت عزیز، مرا ببخش، اما هر چه فکر کردم قیافه ی تو را به یاد نیاوردم، لطفاً عکس خودت را از میان عکسهای داخل پاکت جدا کن و بقیه را به من برگردان