باباهه به پسر شیطونش میگه :


امروز یه مهمون میاد خونمون که بچش یه گوش نداره 


حواست باشه نری هی بگی این بچه چرا گوش نداره آبرو ریزی کنی 
مهمون میاد، بچه شیطونه هی نگاه میکنه به بابای این بچه بی گوش و میگه :

شما باید به بچتون زیاد آب هویچ بدین بخوره مهمون میگه :چرا عزیزم؟!😐


میگه :آخه اگه چشماش ضعیف بشه واسه عینکش باید داربست بزنید 😂😂😂