افغانی : صدقه توشونم️

انگلیسی : ای لاو یو❤️

ایتالیایی : تی آمو❤️

اسپانیایی : تی کویرو❤️

آلمانی : ایش لیبه دیش❤️

البانی : ته ته دوه❤️

ترکی : سنی سویوروم❤️

پرتغالی : او ته امو❤️

چینی : وو آ نی نی❤️

چکی : میلو جی ته❤️

روسی : یاتبیا لیو بلیو❤️

ژاپنی : آیشیتریو❤️

سوئدی : یاگ السکار دای❤️

صربستانی : ولیم ته❤️

عربی : انا یحبک❤️

فارسی : دوست دارم❤️

فرانسوی : ژ ت آیمه❤️

فیلیپینی : ماهال کیتا❤️

کره ای : سارانگ هیو❤️

لهستانی : کوهام چو❤️

مجارستانی : سر تلک❤️

ویتنامی : آن یه و ام❤️

یونانی : سغه پو❤️

یوگسلاوی : یا ته وولیم❤️

گرجی : شن توی می قرص❤️بفرما رفتم تحقیق کردم که به ٢۵ زبان بگن دوستتون دارم.

همش دارم تحقیق میکنم😏

قدرمو نمیدونییییییییین که!

به دوستاتون معرفی کنین😍😍😁😘❤️💋