1-خنده یک مکانیسم دفاعی و کنار آمدن با استرس، تحقیر، خجالتزدگی و درد است. 
2-خنده باعث افزایش سطح انرژی بدن میگردد. 
3-خنده باعث کاهش استرس و تنش روانی میگردد. 
4-خنده باعث کاهش درد میگردد. 
5-خنده باعث افزایش روحیه فرد و احساس خوب نسبت به خود داشتن میگردد. 
6-خنده باعث بهبود کارکرد مغز میگردد. خنده باعث تحریک هر دو نیمکره مغز گردیده و در عملکرد آنها تعادل ایجاد میکند. 
7- خنده باعث ماساژ دادن ارگان های شکمی و بهبود کارکرد آنها، تقویت عضلاتی که ارگانهای شکمی را در جای خود نگه میدارند، و افزایش و بهبود عمل جذب و هضم میگردد. 
8-خنده باعث تقویت یادگیری و تمرکز میگردد. 
9-خنده باعث کاهش تنش عضلانی میگردد. 
www.zibaweb.com 
10-خنده یک تمدد اعصاب و تکنیک تن آرامی رایگان و آسان است. 
11-هنگام خنده فشار خون و سرعت ضربان قلب شما افزایش می یابد. اما بلافاصله پس از اتمام خنده فشار خون کاهش می یابد(کمتر از حد طبیعی) 
12-خنده باعث تغییر رفتار ما میشود. پس از خنده ما بیشتر صحبت کرده وتماس چشمی و فیزیکی بیشتر برقرار میکنیم. 
13-خنده باعث کاهش سطح هورمونهای استرس میگردد. این هورمونها که در هنگام تجربه استرس و خشم ترشح میگردند باعث سرکوب سیستم ایمنی بدن، افزایش پلاکت های خون و افزایش فشار خون میگردند. 
14-خنده باعث تقویت سیستم ایمنی میگردد. خنده سلولهای 
T وB و گاما اینترفرون را افزایش میدهد. 
15-خنده ممکن است به سرفه و سکسکه بیانجامد که باعث پاک شدن مجاری تنفسی از مخاط اضافی میگردد. 
16-خنده باعث افزایش ایمنوگلوبین 
A میگردد که از مجاری تنفسی در برابر ارگانیزمهای بیماریزا دفاع میکند. 
17-خندیدن یک نوع فعالیت بدنی هوازی میباشد.100بار خندیدن معادل 15 دقیقه فعالیت با دوچرخه ثابت میباشد. خنده باعث کاهش فشار خون، افزایش جریان خون در بدن و افزایش اکسیژن رسانی در بدن میگردد. 
18-خنده باعث ورزش دیافراگم وعضلات شکم، تنفسی، صورت، پا و کمر میگردد. 
19-خنده باعث تخلیه انرژی و احساسات منفی و مخرب میگردد. 
20-خنده با افزایش اکیسژن رسانی باعث تسریع بهبود زخم ها میگردد. 
21-خنده کوتاهترین مسیر میان دو فرد است.