درباره این سوال و جوابش نظر بدهید


بم میاد یه ادم ....................باشم. 


1عصبی😡😡

2مغرور😏😕

3پررو😜😝


4شیطون😊😉

5خوش اخلاق😃😃

6با جنبه😝😉


7خوشتیپ😍😍

8بداخلاق😏😒😓

9خاص😊😊


10 خوشکل😍😍

11باهوش😊😋

12دلشکسته 😭😢


13 باحال😊🙆🙌

۱۴منطقی😎😉👆