اشیاء خنده دار ماه تولدتون:😂😂

.

.

فروردین

کولمن :سرد وبی احساس😞😨

اردیبهشت

کفگیر :ساده و روراست و مهربان😅

خرداد

آبکش:جذاب و ملوس😁

تیر

شیلنگ:حساس و خودخواه😊😅

مرداد

هاونگ(هونگ):سنگین و با وقار😊

شهریور

آفتابه:ساده و بی آلایش😊


مهر

ﺩﺑﻪ ی ﺷﻮﺭ : ﺑﺎﻧﻤﻚ و رازدار😅

آبان

گوشتکوب:افسرده و کوبنده

آذر

جا ﻗﺎﺷﻘﻲ : ﺧﺴﺘﻪ و دلربا😁

دی

قوری:مغرور و زودجوش

بهمن

فرغون:کاری ومهربان😊

اسفند

لگن حمام : ساده و صمیمی😁😁