روانشناسی ژاپنی میگوید :


سومین حرف در اسم هرکس ، نشانی از شخصیت او دارد ...


اسم خودتو به لاتین چک کن و بنویس ...👇
A : رمانتیک


B : مغرور


C : معصوم


D : دوست داشتنی


E : خوب و درد آور


F : احساساتی برای دیگران


G : منطقی


H : رهبر و پیشرو


I : مفید


J : خوشگذران ، هرچه پیش آید خوش آید


K : آزاردهنده 


L : با نمک


M : احساساتی


N : معقول


O : پشتیبان


P : شوریده


Q : دمدمی مزاج


R : اهل عمل


S : با محبت


T : حساس


U : تقلیدگر


V : با استعداد


W : آرام


X : آسانگیر


Y : باهوش


Z : خوشگذران


نظر و لایک حتما یادتون نره.