🌸 فروردینی های فهمیده نه گفتن را یاد بگیرید


🌸 اردیبهشتی ها صبور ‌ایمانتان را حفظ کنید


🌸خردادی ها باحال مثبت اندیش باشید


🌺 تــیـرماهی ها احساسی حقایق را بپذیرید


🌺مردادی های خوش صحبت از گذشته عبرت بگیرید


🌺شهریوری های شاد راز نگه دار باشید


💐 مهر ماهی های باجنبه افسوس نخورید


💐آبان ماهی های صادق اعتماد کنید


💐آذر ماهی های ناب تغییر عادت بدهید


🌷دی ماهی های پایه قدر دان باشید


🌷بهمنی های خاص با سیاست قدم بردارید


🌷اسفندی های متواضع حرفتان را بزنید