🌺🍀هواشناسی اعلام کرد :


هوای قلب ها را داشته باشید

خیلی تنهاند .........


❄️سلامتیش صلوات 


♥️««بهترین زیبایی های خلقت»»♥️ 


👷🏿 زیباترین کلام:بسم الله...

👷🏿زیباترین تکیه گاه:خدا

👷🏿زیباترین دین:اسلام

👷🏿زیباترین خانه:کعبه

👷🏿زیباترین بانگ:تکبیر

👷🏿زیباترین آواز:اذان


👷🏿زیباترین ستون:نماز

👷🏿زیباترین معجزه:قرآن

👷🏿زیباترین سوره:حمد

👷🏿زیباترین قلب:یاسین

👷🏿زیباترین عروس:الرحمن

👷🏿زیباترین محافظ:آیةالکرسی

👷🏿زیباترین عمل:عبادت

👷🏿زیباترین زیارت:خانه خدا


👷🏿زیباترین منزل:بهشت

👷🏿زیباترین مهاجر:هاجر

👷🏿زیباترین صابر:ایوب(ع)

👷🏿زیباترین معمار:ابراهیم(ع)

👷🏿زیباترین قربانی:اسماعیل(ع)

👷🏿زیباترین مولود:عیسی(ع)

👷🏿زیباترین جوان:یوسف(ع)

👷🏿زیباترین انسان:پیامبراسلام


👷🏿زیباترین پارسا:علی(ع)

👷🏿زیباترین مادر:زهرا(س)

👷🏿زیباترین مظلوم:امام حسن مجتبی(ع)

👷🏿زیباترین شهید:امام حسین(ع)

👷🏿زیباترین ساجد:امام سجاد(ع)

👷🏿زیباترین عالم:امام محمدباقر(ع)

👷🏿زیباترین استاد:امام صادق(ع)


👷🏿زیباترین زندانی:امام کاظم(ع)

👷🏿زیباترین غریب:امام رضا(ع)

👷🏿زیباترین فرزند:امام جواد(ع)

👷🏿زیباترین راهنما:امام هادی(ع)

👷🏿زیباترین اسیر:امام حسن عسکری(ع)

👷🏿زیباترین منتقم:امام زمان(عج)


👷🏿زیباترین عمو:حضرت عباس(ع)

👷🏿زیباترین عمه:حضرت زینب(ع)

👷🏿زیباترین سرباز:علی اکبر(ع)

👷🏿زیباترین غنچه:علی اصغر(ع)

👷🏿زیباترین شب سال:شب قدر 

👷🏿زیباترین سفر: حج 


👷🏿زیباترین محل تولد:کعبه

👷🏿زیباترین لباس: احرام

👷🏿زیباترین ندا: فطرت 

👷🏿زیباترین سرانجام: شهادت 

👷🏿زیباترین جنگ: نفس عماره

👷🏿زیباترین ناله: نیایش

👷🏿زیباترین اشک: اشک از توبه

👷🏿زیباترین حرف: حق

👷🏿زیباترین حق: گذشت 

👷🏿زیباترین رحمت: باران


👷🏿زیباترین سرمایه: زمان

👷🏿زیباترین لحظه: پیروزی

👷🏿زیباترین کلمه: محبت

👷🏿زیباترین یادگاری: نیکی

👷🏿زیباترین عهد: وفا

👷🏿زیباترین دوست: کتاب


👷🏿زیباترین کتاب: قرآن 

👷🏿زیباترین زینت: ادب

👷🏿زیباترین روزهفته: جمعه

👷🏿زیباترین خاک: تربت کربلا

👷🏿زیباترین ابزار: قلم

👷🏿زیباترین روزسال: مبعث


👷🏿 زیباترین بیابان: عرفات

👷🏿 زیباترین مزار: شش گوشه

👷🏿زیباترین شعار: صلوات

👷🏿زیباترین قبرستان: بقیع

👷🏿زیباترین زمین: کربلا

👷🏿زیباترین آرزو: فرج مهدی


زیباترین پایان: التماس دعا🙏