کاریکاتور نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور نوشته,کاریکاتور مفهومی و جالب,کاریکاتور مفهومی,کاریکاتور جالب,کاریکاتور,نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور طنز

اینم توهم ولیعهد! در حاشیه اظهارات و توهمات ولیعهد سعودی درباره ایران، منطقه و جهان…

برای دیدن به ادامه مطلب مراجعه کنید.

کاریکاتور نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور نوشته,کاریکاتور مفهومی و جالب,کاریکاتور مفهومی,کاریکاتور جالب,کاریکاتور,نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور طنز

کاریکاتور/ روزهای پایانی رژیم صهیونیستی…

کاریکاتور نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور نوشته,کاریکاتور مفهومی و جالب,کاریکاتور مفهومی,کاریکاتور جالب,کاریکاتور,نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور طنز

حمایت از کالای ایرانی

کاریکاتور نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور نوشته,کاریکاتور مفهومی و جالب,کاریکاتور مفهومی,کاریکاتور جالب,کاریکاتور,نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور طنز

عشقا چطورین؟!

کاریکاتور نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور نوشته,کاریکاتور مفهومی و جالب,کاریکاتور مفهومی,کاریکاتور جالب,کاریکاتور,نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور طنز

آخرین وضعیت استقلال و شفر!

 

کاریکاتور نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور نوشته,کاریکاتور مفهومی و جالب,کاریکاتور مفهومی,کاریکاتور جالب,کاریکاتور,نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور طنز

کاریکاتور/ آدامس پَر،۶‌میلیارد‌تومان پَر!

 

کاریکاتور نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور نوشته,کاریکاتور مفهومی و جالب,کاریکاتور مفهومی,کاریکاتور جالب,کاریکاتور,نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور طنز

کاریکاتور/ غیرت‌ایرانی، حمایت از کارگر‌ایرانی

 

کاریکاتور نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور نوشته,کاریکاتور مفهومی و جالب,کاریکاتور مفهومی,کاریکاتور جالب,کاریکاتور,نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور طنز

کاریکاتور/ اندراحوالات ارز گران و ارز گرام!!!

کاریکاتور نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور نوشته,کاریکاتور مفهومی و جالب,کاریکاتور مفهومی,کاریکاتور جالب,کاریکاتور,نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور طنز

کارتون/ وارد کردن آب از خارج کشور برای احیای دریاچه ارومیه!

کاریکاتور نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور نوشته,کاریکاتور مفهومی و جالب,کاریکاتور مفهومی,کاریکاتور جالب,کاریکاتور,نوشته های مفهومی و جالب,کاریکاتور طنز

کاریکاتور / تلگرام در آستانه خطر!