یه شعر شاخ نوشتم  فقط حال کنید:

((اهل تهرانم.....روزگارم عالی ست

چون موبایلی دارم،سیم کارتی،بسته ای اینترنت تبلتی دارم،بهتر از مال شما

منم ادمین دوتا پیح خفن......گاه گاهی شعر می گویم........می چپانم دران...))

تو همین چند دقیقه هم2kتا بازدید داشت.