شما کدام یک از شخصیت های زیر دوست دارید':

رامبد جوان                  مهران مدیری

       مجری کودک شو         مجری وقتشه