خدایا چه کار کننم کم کم داره ماه رمضون هم تموم میشد اول ماه رمضون می گفتیم که ای وای باید روزه بگیریم ولی حالا که اخرشه داریم دلتنگش 

می شیم اصلا ماه رمضون حال و هوای دیگری داره؛نظر شما دوستان چیست با من موافق هستید.