سازوکار دفاعی بچه های زمان ما گریه بود،اما الان یک کلمه حرف بزنی رمز وای فای رو عوض می کنند.