‏خواهشن تو انتخاب عطر به زنانه-مردانه بودنش اهمیت بدین ، الان نفر کناریم تو مترو با نیم متر سیبیل بوی دوست دخترمو میده 

بدبختی اینجاس دلم براش تنگ شده