آیا ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ساکنان کره ی مریخ ﻭﻗﺘﻲ ﭘﺎﺷﻮﻥ ﭘﻴﭻ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ


ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﻥ؟
ﻣﺮﻳﺦ ﻣﻴﺨﻮﺭﻥ!


نه خدایی میدونستید؟؟؟

این اطلاعاتو مفت میزارم دم دستتون یاد بگیرین دیگه😄