‏من تحقیق کردم و متوجه شدم توی جوهر چاپ کتاب‌های درسی مقادیر زیادی مواد خواب‌آور می‌ریزن نامردا..‌.