یکی واسه کریس رونالدو کامنت گذاشته


اگه بهمون گل بزنی دیگه شامپو کلیراستفاده نمیکنم میرم تخم مرغی میزنم😂😂