اینو بخونین و اگه لبخندی زدین این لبخندو به دیگرون هم هدیه کن :


بی سر و صدا وسایلتونو جمع کنید، با صف برید توو حیاط، امروز معلم ندارید

یادش بخیر ...✅یادتونه

توو نیمکت ها باید سه نفری می نشستیم بعد موقع امتحان باید نفر وسطی میرفت زیر میز 😐


✅یادتونه

نوک مداد قرمزای سوسمار که زبون میزدی خوشرنگ تر میشد😌


✅یادتونه

موقع امتحان باید کیف میذاشتیم بینمون که تقلب نکنیم😁✅یادتونه

یه مدت از این مداد تراشای رومیزی مد شده بود هر کی از اونا داشت خیلی با کلاس بود😀


✅یادتونه

گوشه پایین ورقه های دفتر مشقمون نقاشی میکشیدیم بعد تند برگ میزدیم می شد انیمیشن😌


✅یادتونه

زنگ تفریح که تموم می شد مامورای آبخوری دیگه نمیذاشتن آب بخوریم😣


✅یادتونه

تو راه مدرسه اگه یه قوطی پیدا میکردیم تا خود مدرسه شوتش میکردیم.😌✅یادتونه

وقتی معلم می گفت برو گچ بیار انگار مشعل المپیک دستمون میدادن 😁


بگذارش به اشتراک تا لبخند رولب همه جاری کنی.

این متن آرامش خوبی به آدم میده.،

ای کاش هیچ وقت بزرگ نمیشدیم


هر کجا خندیدی، هر کجا خنداندی

خوشبختی همانجاست ...