شبهای امتحان در خوابگاه های سراسر کشورخوابگاه دخترا:

وااااااای فقط 4 دور خوندم ، به دور پنجم نرسیدم
خوابگاه پسرا:

احمق مگه نمیگم بی بی خشت دست منه، برا چی میبری!!!!!؟؟؟؟🙃🙂🙃


شایعه کردن فردا امتحان داریم