با ریتم بخونید

شوهر شوهره ، شوهر👏💃 

قند عسله ، شوهر👏💃

در و گوهر ، شوهر👏💃

یار و یاوره ، شوهر👏💃

بالشت پره ، شوهر👏💃

کی تاج سر؟ ، شوهر👏💃

از گل بهتره ، شوهر👏💃

همه چیم فدای ، شوهر👏💃

قربون نگاش ، شوهر👏💃

فدای خنده هاش ، شوهر👏💃

میمیرم با صداش ، شوهر👏💃


دخترا از فردا صبح روزی چندبار تکرار کنید 😂😂ایشالله نصیبتون بشه... 😉😂