قبل از ازدواج 


مرد : با این حرفت خوشحالم میکنی

زن : میخوای از پیشت برم؟

مرد : نه فکرشم نکن

زن : منو دوس داری؟

مرد : خیلی زیاد

زن : تاحالا به من خیانت کردی؟

مرد : معلومه که نه

زن : منو مسافرت میبری؟

مرد : تا بتونم آره

زن : منو کتک میزنی؟

مرد : به هیچ وجه

زن : میتونم بهت اعتماد کنم؟


بعد از ازدواج


همین متن را از پایین به بالا بخون‌ 😂😂

نظر حتما یادتون نره.