میگن طرف خیلی آدم حسابی و آدم درستیه!

دزد نیست، حلال و حروم سرش میشه،

دروغ نمیگه و...

یادمون رفته اینا وظیفه انسانی ماست،

نه آپشنهای ویژه...!

👤فامیل دور

نظر حتما یادتون نره.