اولین شرکت وارد کننده ذرت بوداده، شرکتی انگلیسی به نام "چسترفیلد" بود و مردم آن را چس فیل تلفظ میکردند. این نام به مرور روى این ذرت باقى ماند.

نظر حتما یادتون نره.